Hoofdpijnklachten

. > : > # @ » ÷ - ¤ * * ! # ! X - ? » . @ - @ ?

Algemeen

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht waar vele oorzaken voor kunnen bestaan. Sommige hoofdpijnklachten kunnen veroorzaakt worden door oogheelkundige afwijkingen. Oogheelkundige hoofdpijn zit meestal boven de ogen of bij de slapen, zelden boven op het hoofd of aan de zijkanten van het hoofd. Hoofdpijn kan zowel ’s morgens voorkomen als in de loop van de dag. Hoofdpijn kan ook ontstaan bij bepaalde activiteiten, zoals bij lezen of bij computerwerk. Hoofdpijnklachten kunnen op elke leeftijd voorkomen.

Oorzaak

Diverse orthoptische afwijkingen kunnen hoofdpijn veroorzaken. Dit zijn onder andere:

 • Een niet (goed) gecorrigeerde brilafwijking: de ogen gaan zich inspannen om het beeld scherp te stellen
 • Een zwakke samenwerking tussen de ogen/ scheelzien: het kost veel inspanning om de ogen op een lijn / recht te houden
 • Convergentieproblemen: de ogen hebben moeite samen dichtbij te focussen
 • Accommodatieproblemen: de ogen hebben moeite met scherpstellen
 • Beperkingen in de oogbewegingen: de ogen bewegen niet goed alle kanten op
 • Andere oogziekten.

Diagnose

De orthoptist kan door middel van orthoptisch onderzoek bepalen of de hoofdpijn oogheelkundig te verklaren is en vervolgens bekijken of een behandeling gewenst is. Vaak is het nodig om met behulp van oogdruppels de juiste brilsterkte te bepalen.

hoofdpijn diagnose 2

Behandeling

Als de hoofdpijn een orthoptische oorzaak heeft, kan de orthoptist de behandeling bepalen. Voorbeelden van behandelingen zijn:

 • Oefeningen bij convergentieproblemen. Deze oefeningen zijn bedoeld om de oogspieren te versterken en de samenwerking tussen de ogen te bevorderen. De ogen leren beter te focussen en kunnen dit langer volhouden
 • Oefeningen bij accommodatieproblemen
 • Een bril. Een goed gecorrigeerd oog kan ontspannen kijken en scherp kijken
 • Een prismabril. Dit is een bril met speciale glazen die de ogen ondersteunen om naar éen punt te kijken. In sommige gevallen neemt de prismasterkte door het dragen van de prismabril in de loop van de tijd toe.
 • Oogspieroperatie. Als bovenstaande behandelingen niet of niet voldoende helpen, kan een oogspieroperatie mogelijk een oplossing zijn. Uw orthoptist zal u hier over adviseren.

hoofdpijn behandeling