Leesklachten

+ » * ! ! » O " : > " - ÷ ¤ " . ? X ¤ # * * @ X ÷ > + .

Wat zijn leesklachten?

Leesproblemen/-klachten kunnen het gevolg zijn van uiteenlopende oorzaken, zoals een slechte leesinstructie, gehoorproblemen, gedragsproblemen, een algemeen leerprobleem of neurologische problematiek. Ook oogheelkundige en/of orthoptische afwijkingen kunnen slechter lezen tot gevolg hebben. Veel voorkomende oogheelkundige / orthoptische klachten bij mensen met leesproblemen zijn:

 • wazig zien en/of focusproblemen
 • dubbelzien en/of dansende letters
 • vermoeidheid na enige tijd lezen
 • hoofdpijn
 • branderige of vermoeide ogen
 • drukkend gevoel boven de ogen
 • veel knipperen met de ogen

Orthoptische oorzaken

Leesproblemen kunnen voorkomen op alle leeftijden. Door middel van een orthoptisch onderzoek kan de orthoptist vaststellen of een leesprobleem geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door een orthoptische afwijking. Voorbeelden zijn:

 • een ongecorrigeerde of niet volledig gecorrigeerde brilafwijking
 • verminderde samenwerking tussen de ogen
 • mogelijk afwijkende fixatiedisparatie
 • een afwijkende oogstand
 • een oogbewegingsstoornis
 • een neurologische afwijking.

lees oorzaken

Behandeling

Als is vastgesteld dat de leesklachten/-problemen worden veroorzaakt door een orthoptische afwijking, kan een behandelplan worden opgesteld. Dit zal de orthoptist in samenspraak met u doen. Deze behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een (prisma)bril, oefeningen, oogdruppels en/of een scheelziensoperatie. In sommige gevallen is verwijzing naar een gespecialiseerd centrum noodzakelijk.

lees behandeling 2

Dyslexie

Woordblindheid of dyslexie is een diagnose die gesteld kan worden bij een deel van de mensen met leer- en leesklachten. Ongeveer 9% van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft een ernstig lees- en spellingsprobleem (door verschillende oorzaken), waarbij ongeveer 40% van de gevallen op dyslexie berust. Dit komt neer op 4% van de Nederlandse bevolking.

Dyslexie is geen orthoptisch (of oogheelkundig) probleem, maar een taalverwerkingsstoornis. Dyslexie wordt door een orthoptist niet behandeld. Dat neemt niet weg, dat een kind met dyslexie ook een orthoptisch probleem kan hebben. Een dyslectisch kind heeft evenveel kans op een oogafwijking als een niet-dyslectisch kind. Indien er twijfels zijn over de visuele vermogens (op grond van verkorten van (werk)afstand, wrijven in de ogen, hoofdpijn, visusklachten) is het aan te bevelen kinderen door de orthoptist te laten onderzoeken. Bij kinderen en volwassenen met dyslexie is het extra belangrijk om aan bijkomende oogheelkundige problemen aandacht te schenken, zodat de omstandigheden voor het lezen zo goed mogelijk gemaakt kunnen worden.

Meer weten?

Bent u op zoek naar informatie over dyslexie of andere leerproblemen, dan verwijzen wij u graag naar vereniging Balans. Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedragsstoornissen, waaronder dyslexie en ADHD.

Er zijn een aantal therapieën te vinden die dyslexie zouden kunnen verhelpen. Tot nu toe is de effectiviteit van deze therapieën niet objectief aangetoond. Meer informatie kunt u vinden op:

Een korte film over de succesvolle aanpak van dyslexie met behulp van een remedial teacher is te zien op http://inc.scriptfactory.nl/sf-vitrine/einstijn-of-ijnstein/