Slechtziendheid

# . * : - - : > ! » * > ? * ! ¤ O # @ # : . ! ! » - O ¤ #

Wat is slechtziendheid?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft normen vastgesteld voor slechtziendheid. Iemand is slechtziend als de gezichtsscherpte (detailwaarneming) met optimale brilcorrectie kleiner is dan 30% (0,3) en/of het gezichtsveld (het gebied dat je kunt overzien als je naar één punt kijkt) kleiner is dan 30 graden. (Iemand die met bril op een gezichtsscherpte heeft van 80% (0,8) is dus niet slechtziend, ook al is de sterkte van die bril bijvoorbeeld -10).

Oorzaken

Slechtziendheid kan aangeboren zijn, maar ook verworven. De beperking kan stabiel zijn of progressief (verslechteren). Slechtziendheid kan ontstaan door een oogziekte, maar ook doordat de visuele prikkels in de hersenen niet goed verwerkt worden. Slechtziendheid komt voor in alle lagen van de bevolking en bij mensen van alle leeftijden.

Diagnose

Een orthoptist zal, als dat mogelijk is, het zicht van de patiënt bepalen. Bij kinderen zal de orthoptist vaak de eerste zijn die slechtziendheid constateert. Bij volwassenen zal de oogarts dit meestal constateren. Voordat de patiënt wordt verwezen naar een speciaal centrum voor slechtziendheid vinden meestal aanvullende onderzoeken plaats. Aanvullend onderzoek kan zijn:

  • onderzoek naar de verwerking van de visuele prikkels in de hersenen
  • uitgebreid gezichtsveldonderzoek
  • uitgebreid onderzoek van het zien
  • onderzoek naar de aanwezigheid van oogziekten

Behandeling

Bij constatering van slechtziendheid zal altijd geprobeerd worden om het beste visuele resultaat te bereiken. Het kan nodig zijn dat er een bril wordt gedragen. Soms is een behandeling van een lui oog of van scheelzien nodig om het zicht te optimaliseren.

In veel gevallen is een goede begeleiding voor het functioneren in het dagelijks leven noodzakelijk. De begeleiding hiervan wordt aangeboden en verzorgd door speciale centra.

Visuele hulpmiddelen, zoals een bijvoorbeeld een loeplamp, worden bij volwassenen ook in een regulier ziekenhuis voorgeschreven door speciale instanties / low-vision-specialisten.

slechtziend behandeling


An vraagt zich af hoe het is om slechtziend te zijn en er is maar een manier om daar achter te komen: zelf een dagje slechtziend zijn! In deze aflevering van Willem Wever gaat An het beleven.


Deze aflevering van Klokhuis heeft als onderwerp de Blinden- en slechtzienden school. Lisa gaat naar een school voor blinde en slechtziende kinderen in Rotterdam waar ze de nieuwste technologische hulpmiddelen hebben. Zoals een lichtplafond en braillecomputers. Maar er is ook een unieke gymzaal met zachte wanden en verlichte vloerlijnen.


In deze aflevering van 'schooltv' gaat het over Marina en Flip. Marina is blind. Ze laat Flip zien hoe ze toch kan tekenen met braillepuntjes, hoe ze kan spelen met een bal met een belletje erin en hoe ze zonder te kunnen zien zelfs kan fietsen!


Koninklijke Visio en Bartiméus

Deze organisaties hebben veel ervaring met onderzoek, begeleiding, ondersteuning en advies aan blinden en slechtzienden en aan (de mensen in) hun omgeving. Ook hebben deze organisaties veel kennis die zij delen met andere zorgprofessionals.

Bij Koninklijke Visio en Bartiméus zijn onder andere orthoptisten werkzaam. Zij zijn betrokken bij het onderzoek naar slechtziendheid bij bijvoorbeeld kinderen en verstandelijk beperkte mensen. Ook bij de afdelingen die hulpmiddelen verstrekken zijn orthoptisten werkzaam.

Meer informatie vindt u op de internetsites van beide organisaties:

slechtziend bartimeus
www.bartimeus.nl

slechtziend visio
www.visio.org