Actueel

¤ ? : > . @ # X ÷ » X » : @ > ¤ * @ ÷ * * » : O . * @ >

Het Covid-19 virus zorgt voor hectische en onzekere tijden. Bij patiënten / cliënten en zorgverleners rijzen vragen over hoe de zorgverlening gecontinueerd kan worden. De NVvO houdt haar leden op de hoogte via de website en nieuwsbrieven.

Veilig werken is belangrijk ter bescherming van de patient/client én de behandelaar. Het bestuur van de NVvO adviseert zijn leden om de richtlijn van het RIVM en de lokale (ziekenhuis)regels te volgen. Voor specifieke vragen over uw oogaandoening kunt u terecht bij uw behandelend orthoptist.