Actueel

: + » » " : @ + . + : ? : - > X # # . O ÷ ? . ÷ ! " ÷

De nieuwe folders ‘Lui oog – behandelmethoden’ en ‘Accommodatieve esotropie’ zijn een prachtige aanvulling voor onze nieuwe website. Op deze manier kunnen we patiënten en ouders nog beter van specifieke informatie voorzien. Mensen kunnen na hun bezoek aan de orthoptist thuis nog eens rustig de informatie doorlezen. Het bestuur en de PR-commissie zijn heel blij met deze initiatieven van orthoptiestudenten!


Wanneer bij uw kind een lui oog wordt geconstateerd, ontvangt u van de orthoptist informatie hierover. In deze folder kunt u de informatie over wat een lui oog is, welke behandelmogelijkheden er zijn, hoe de behandelingen in hun werk gaan en wat de voor- en nadelen zijn, teruglezen.


Esmé, Fatima, Femke, Lisanne en Naómi hebben voor hun afstudeerproject een uitgebreide folder geschreven over de behandelmogelijkheden bij kinderen met een lui oog. De behandeling van een lui oog door middel van een (occlusie)pleister is bij patiënten/cliënten en ouders/verzorgers relatief bekend in tegenstelling tot andere behandelmogelijkheden. Orthoptisten dienen patiënt/cliënt en ouders/verzorgers te informeren over de behandelmogelijkheden om gezamenlijk tot de best passende behandeling van het luie oog te komen. Deze folder is geschreven om gezamenlijke besluitvorming te bevorderen.

“Omdat er over een accommodatieve esotropie geen aparte folder is, heb ik deze folder tijdens mijn laatste stage in de oogartenpraktijk Delftland geschreven” aldus Litsa. “Ik vind het belangrijk dat patiënten en hun ouders/verzorgers thuis de informatie nog een rustig kunnen doorlezen”.


Wanneer bij uw kind een accommodatieve esotropie wordt geconstateerd, ontvangt u van de orthoptist informatie hierover. In deze folder kunt u de informatie over wat een accommodatieve esotropie is, welke behandelmogelijkheden er zijn, hoe de behandelingen in hun werk gaan en wat de voor- en nadelen zijn, teruglezen.