Disclaimer

? : > ¤ ¤ @ ? O O . + ? " @ O ? ? X + + " O - > # ÷ ÷ O

Niet aansprakelijk voor onjuistheden in de inhoud

De informatie op deze website heeft de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) met zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De NVvO is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud en genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit, of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze website.
De NVvO maakt op haar website gebruik van stockfoto's. Dit betekent dat de foto's bij de verhalen geen foto van de betreffende personen zijn. Namen van de geïnterviewden zijn bij de NVvO bekend.

Informatie is niet ter vervanging van een consult of behandeling

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een orthoptist, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij klachten altijd eerst een deskundig en bevoegd orthoptist. Daarnaast zijn de verwijzingen naar andere websites die niet door de NVvO worden onderhouden alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel de NVvO uiterst selectief is geweest ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de NVvO worden onderhouden wordt afgewezen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.