De Nederlandse
Orthoptie Award

# > # » " » - » @ . ÷ ¤ @ " X . " . X > ? ÷ " ¤ " " :
De Nederlandse Orthoptie Award

De Nederlandse Orthoptie Award wordt sinds 1998 eens in de vijf jaar tijdens het lustrum van de NVvO, uitgereikt aan de orthoptist die door zijn / haar positieve inzet gedurende de voorafgaande jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de profilering van de orthoptie.

De verschillende criteria waaraan iemand dient te voldoen om genomineerd te kunnen worden voor deze Award zijn:

  • actieve deelname aan vergaderingen en/of wetenschappelijke bijeenkomsten op het gebied van de oogzorg
  • deelname aan activiteiten georganiseerd door de NVvO • een motiverende invloed hebben op de Nederlandse orthoptist en
  • inzet in heden of verleden in bestuur, een commissie of een werkgroep van de NVvO.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen voor de Nederlandse Orthoptie Award door leden van de NVvO.

Winnaars

De volgende personen hebben de Nederlandse Orthoptie Award gewonnen:

  • 1998 - J. van Nouhuys-Leenders
  • 2003 - L. Polman
  • 2008 - W. Asjes-Tydeman
  • 2013 - L. Brouwer-van der Gun
  • 2018 - E. Merckel-Timmer