De vereniging

" ! * ÷ # . # X ! " ! - * ? - ¤ * * ? : : » > > » * O O O " !

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) is de beroepsvereniging van orthoptisten in Nederland. De NVvO is aangesloten bij de Europese (OCE) en bij de internationale (IOA) organisatie van orthoptisten.

Ontstaan en ontwikkeling

De eerste orthoptisten, opgeleid in Engeland, startten hun werk in Nederland in 1956. In datzelfde jaar startte ook de opleiding tot orthoptist in Nederland. In 1958 rondden de eerste orthoptisten hun opleiding af en werd ook de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten opgericht.
Sinds 1958 heeft de orthoptist in Nederland heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige beroepsbeoefenaar binnen een specialistisch gebied van de oogzorg, met een afbakening binnen de Wet BIG en met kwaliteitsborging binnen het kwaliteitsregister Paramedici.

Missie en visie

De NVvO wil als zelfstandige beroepsorganisatie de orthoptie in de meest ruime zin bevorderen en de belangen van haar leden behartigen op vakinhoudelijk, sociaal-economisch en maatschappelijk terrein.
De NVvO heeft de ambitie om het beroep orthoptist niet alleen toekomstbestendig te maken bij een veranderende zorgvraag, maar ook om daarbij vaardigheid en kwaliteit voorop te stellen.Aandachtspunten hierbij zijn:

  • het versterken van beroepsmatig handelen
  • bekendheid van het beroep (PR-beleid) • wetenschappelijk onderzoek
  • relaties met aanpalende beroepsgroepen, zoals het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Beroepsprofiel en gedragsregels

In een beroepscode zijn de professionele waarden en normen, waaraan de uitoefening van een beroep gebonden is, vastgelegd. De beroepscode is het fundament van de gedragsregels, de professionele standaard van het beroep.

De eisen en kwalificaties waaraan een orthoptist tenminste moet voldoen om gekwalificeerd te kunnen worden als een goede beroepsbeoefenaar, staan beschreven in ons beroepsprofiel.

Ereleden

De NVvO heeft vier ereleden, te weten: Prof. Dr. W.A. Houtman, Mw. A.M. van Mourik-Noordenbos, Mw. B. De Vries, en Mw. L. Elgersma

Meer weten?