Kwaliteitsbeleid

? ! + # - X # - @ @ ÷ - : + ? X X - : X ÷ > . " : ÷ ¤ > » " ? #

De NVvO benadrukt in haar beleid het belang van kwaliteitszorg, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de variatie in handelen tussen de zorgverleners te minimaliseren en behandeling te baseren op actueel wetenschappelijk bewijs.

Richtlijnen en aanbevelingen

De afgelopen jaren zijn door de vereniging richtlijnen en aanbevelingen opgesteld, die de orthoptist handvatten bieden tijdens de beroepsuitoefening. Hieronder vindt u vakinhoudelijke (evidence-based) richtlijnen van de NVvO:

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici is een netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsgroepen, waaronder de orthoptisten samenwerken. KP bepaalt hierbij een eigen strategie, beleid en uitvoering. KP werkt als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De kwaliteitscriteria worden eens per 5 jaar aangepast aan de recente inzichten en ontwikkelingen binnen de zorg door de registratiecommissie en vastgesteld door het KP bestuur. Hierbij wordt draagvlak gezocht met de beroepsverenigingen die hierbij de beroepsgroep vertegenwoordigen. Zo wordt zowel kwaliteit van de zorg als behoeften die blijken uit de dagelijkse praktijk van paramedici gewaarborgd. Alleen orthoptisten die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de NVvO gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Inschrijving in het kwaliteitsregister staat los van het lidmaatschap van de NVvO.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is openbaar. Patiënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een orthoptist erin vermeld staat. Ook is te zien of een orthoptist in het diplomaregister staat of in het kwaliteitsregister.

kp

Voor meer informatie of inschrijving: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl