Kwaliteitsbeleid

" » > O > : ¤ + ? ! - * " ! * + + > » > > +

De NVvO benadrukt in haar beleid het belang van kwaliteitszorg, met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de variatie in handelen tussen de zorgverleners te minimaliseren en behandeling te baseren op actueel wetenschappelijk bewijs.

Richtlijnen en aanbevelingen

De afgelopen jaren zijn door de vereniging richtlijnen en aanbevelingen opgesteld, die de orthoptist handvatten bieden tijdens de beroepsuitoefening. Hieronder vindt u vakinhoudelijke (evidence-based) richtlijnen van de NVvO:

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder de orthoptist. Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een orthoptist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of deze orthoptist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen orthoptisten die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de NVvO gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Inschrijving in het kwaliteitsregister staat los van het lidmaatschap van de NVvO.

kp

Voor meer informatie of inschrijving: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl