Lid worden

O - ¤ > " * ÷ ? » ? : X O # ! . > @ ! : ÷ O * ! X + - ¤

De Nederlandse Vereniging van Orthoptisten behartigt de belangen van de orthoptisten in Nederland. U kunt lid worden van de NVvO wanneer u voldoet aan hetgeen gesteld in artikel 4 van de Statuten van de Vereniging. De vereniging kent gewone leden, aspirantleden, buitengewone leden en ereleden. Orthoptiestudenten kunnen gedurende hun studie aspirantlid worden. Meer informatie over aspirantlid worden vind u hier. Door het lidmaatschap van de NVvO bent u tevens aangesloten als lid van de OCE en van de IOA.

Wat doet de NVvO voor de orthoptist?

 • Het versterken van de positie van de orthoptist in Nederland
 • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
 • Het vertegenwoordigen van de belangen bij de overheid, in overleg met aanverwante beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, et cetera
 • Het behartigen van belangen op Europees en internationaal niveau
 • Het bevorderen van contacten tussen collega’s in de orthoptie.

Wat biedt het lidmaatschap?

 • Tweemaal per jaar een ledenvergadering met aansluitend een vakinhoudelijk of beroepsoverstijgend middagprogramma
 • Eenmaal per 2 maanden een nieuwsbrief per e-mail
 • Toegang tot protocollen en richtlijnen van de NVvO
 • Toegang tot specifieke orthoptie-folders
 • Toegang tot het besloten deel van de website met veel achtergrondinformatie over beroepsoverstijgende zaken, maar ook toegang tot de ledenlijst
 • Behartiging zowel van de collectieve als van de individuele belangen
 • Mogelijkheid tot deelname aan een regionaal orthoptistenoverleg, waarin aandacht voor bijvoorbeeld vakinhoudelijke onderwerpen, casuïstiekbespreking, NVvO-activiteiten
 • Door de NVvO georganiseerde na- en bijscholingscursussen
 • Toegang tot vacatures

Wat kost een lidmaatschap?

 • Gewoon lidmaatschap € 300,-
 • Aspirant-lid € 25,-
 • Buitenlands lid € 100,-
 • Gepensioneerd lid € 75,-
 • Duo-lid € 225,- Buitengewoon lid € 95,-

Hoe wordt u lid van de NVvO?

Wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, dan treft u hier het inschrijfformulier aan.