Patiëntenverenigingen

# @ " ¤ » X # : + * . ¤ ? ¤ O O ÷ : + + * - . ? : " : X » > ÷

Op deze pagina vindt u een greep uit de patiëntenverenigingen, die voor de oogheelkunde en u interessant (kunnen) zijn.


Oogfonds

Sinds 1947 maakt het Oogfonds het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan de enorme stijging van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Dat doen we met wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en projecten op het gebied van toegankelijkheid. Particulieren, organisaties en bedrijven werken samen met het Oogfonds aan die doelstellingen.


Oogvereniging

De Oogvereniging houdt zich bezig met veelvoorkomende oogaandoeningen, waaronder glaucoom en netvliesaandoeningen, maar ook met meer zeldzame aandoeningen zoals LOA/LHON en PXE. De Oogvereniging is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Glaucoomvereniging, Viziris, DoofBlindenNetwerk, FOVIG, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers en Retina Nederland.

oogvereniging


Schildklier Organisatie Nederland

De Schildklier Organisatie Nederland biedt onafhankelijke en betrouwbare informatie voor en door mensen met een schildklieraandoening.

son


Vereniging OOG in OOG

De vereniging OOG in OOG zorgt voor lotgenotencontact en goede informatievoorziening over anopthalmie/microphthalmie, de oogverwijderingsoperatie, oogprothesen en zien met één oog.

verenining ooginoog 


Schisis Nederland / Stickler syndroom

Hier vindt u inhoudelijke informatie over het Stickler syndroom.

Logo Schisis NL BOSK


NeuroFibromatose Vereniging Nederland

De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) is een vereniging voor en door mensen die direct of indirect met neurofibromatose (NF) te maken hebben. De vereniging komt op voor de belangen van de NF-patiënt en is actief betrokken bij maatschappelijke en medische ontwikkelingen die betrekking hebben op deze aandoening.

neurofibromatose


Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

De NVSP is er, als enige officiële landelijke vereniging, voor patiënten met het syndroom van Sjögren én voor patiënten met het non-Sjögren siccasyndroom. Leden van alle leeftijden vinden bij de vereniging herkenning en verbinding, en vooral een platform om ervaringen te delen en lotgenoten te ontmoeten.

sjogren


Maculavereniging

De missie en visie van de MaculaVereniging is steun en perspectief bieden aan mensen met macula-degeneratie (MD).

macula


Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Sarcoidose.nl is de belangenorganisatie voor mensen met sarcoïdose in Nederland. Met de inzet van onze tientallen betrokken en enthousiaste vrijwilligers maakt de vereniging zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. Sarcoidose.nl streeft naar een goede informatievoorziening en het bevorderen van kennis over sarcoïdose.

sarcoidose


Stichting Tubereuze Sclerose Nederland

De Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) is een landelijke, internationaal samenwerkende organisatie van mensen met Tubereuze Sclerosis Complex (TSC), hun partners, ouders of verzorgers en familieleden en van bij de STSN aangesloten deskundigen.

logo stsn


Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber syndroom

De vereniging behartigt de medische, sociale en maatschappelijke belangen van mensen die geboren zijn met een wijnvlek of die lijden aan het Sturge-Weber syndroom en de ouders, verzorgers, voogden van deze personen.

wijnvlek


Multiple Sclerose Vereniging Nederland

MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging komt op voor de belangen van onze 8.500 leden en bevordert de emancipatie en volwaardige participatie van mensen met MS in de maatschappij.

logo ms vereniging


Patiëntenvereniging Staar (Cataract)

De Patiëntenvereniging Staar is opgericht voor deze groep mensen, patiënten met staar en directe betrokkenen om informatie te verschaffen over deze meest voorkomende oogaandoening. U kunt hier terecht voor informatie over de aandoening, de behandeling, behandelcentra in Nederland en ervaringen. Tevens is er via het contactformulier de mogelijkheid om vragen te stellen.


belangenver loalhon

Belangenvereniging LOA/LHON

De belangenvereniging LOA/LHON (Leber's Opticus Atrofie) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen met LOA/LHON, alsmede het bijdragen aan het lichamelijk en sociaal welzijn van mensen met LOA/LHON, dragers en familieleden. Een kleine maar heel actieve vereniging. Wij bieden voorlichting, ontspanning en gezellig samenzijn. Wij beschikken over een medische achterban, en kunnen u op deze manier voorzien van recente medische ontwikkelingen.